• Macfab LH300 lågbyggd balpress som är under 2m
  • Macfab LH300 lågbyggd balpress med öppen dörr
  • Macfab LH300 stor wellbal

Macfab LH300 Ritning

A 1986cm
B 1790.98cm
C 3127.63m
D 2475.0cm
E 956.0cm
F 827.0cm
G 1130.35cm
H 1243.68cm
I 1790.25cm

MACFAB LH300 Balpress

  • Balpress specifikationer
  • Balpress med låg höjd, perfekt där utrymmet är begränsat.
  • Enkel att transportera och installera.
  • Automatisk komprimeringscykel och ljussignal då balpressen är full och måste tömmas.
  • Helt automatiserad utstötare av bal: förenklar borttagandet av bal.
  • Nedfällbar lucka i toppen.
  • Tag ur bal med öppna dörrar.
Balpressens mått Balstorlek
Höjd: 1.986 m Höjd: 1.100 m
Bredd: 1.791 m Bredd: 1.200 m
Djup: 1.130 m Djup: 0.800 m
Vikt: 1140 kg Vikt: 300 kg (beroende på typ av material)
  Cykeltid: 45 sekunder
   
Elförsörjning: 220-240 V (Enfas) Luckans mått
Motor: 2.2 kW 16 Amp Höjd: 0.740 m
Presskraft: Upp till 20 ton Djup: 0.800 m
Ljudnivå: 72 decibel Bredd: 1.210 m