Macfab 75 Ritning

A 2.30m
B 1.040m
C 1.652m
D 1.612m
E 1.786m
F 0.695m
G 0.691
H 0.070m

MACFAB 75 Balpress

  • Balpress specifikationer
  • Passar där utrymmet är begränsat.
  • Denna balpress är anpassad för små till mellan volymer av avfall.
  • Balkärra ingår
  • Extra tillval
  • Automatisk utkastare på pall.
  • MACFAB Can Crusher tillägg: För komprimering av burkar och konservburkar från 5-20 liter. Krosstillägget höjer botten av balpressens kammare för att presshuvudet ska kunna komprimera med fullt slag. Kan även användas för plastbehållare, stålburkar och fiberburkar.
  • Galvaniserad yta.
  • PLC Panel med automatiserade komprimeringscykler och ljussignal då balpressen är full och måste tömmas.
Balpressens mått Balstorlek
Höjd: 2.3 m Höjd: 0.735 m
Bredd: 1.04 m Bredd: 0.700 m
Djup: 0.750 m Djup: 0.500 m
Vikt: 270 kg Vikt: 75 kg (beroende på typ av material)
Transporthöjd: 1.80 m Cykeltid: 24 sekunder
Elförsörjning: 220 - 230 V (Enfas) Luckans mått
Motor: 1.5 kW 13 Amp Höjd: 0.698 m
Presskraft: Upp till 3.5 Ton Bredd: 0.700 m
Ljudnivå: 72 decibel Djup: 0.500 m