• Hyr Er utrustning med service av oss så blir det hela problemfritt, enkelt och flexibelt.
  • Vi skapar gemensamt en så kostnadseffektiv och miljömässigt rätt lösning som möjligt för Ert företag.
  • Ni får en kontaktperson för miljöfrågor och snabb service.

 

Mobil komprimator finns i olika storlekar och är anpassade för marknivå eller lastkaj. Speciella ikast-trattar anpassas efter kundernas önskemål.

En maskin som wellpapp presskartongpress och plastpress. Flerfackspress med flera kammare Ett effektivt sätt att separera olika typer av material innan balning.

En balpress som är perfekt för ensilageplast ifrån höbalar. Kan även användas till kartong och wellpapp

Smidig Säckpress eller soppress för att pressa restaurangavfall direkt i säck. Perfekt för restauranger, verkstäder, kontor, mindre vårdcentraler

Vi har balpressar för wellpapp i alla prisklasser som passar alla företag Även olika specialmaskiner.

Fatpressar för att pressa ihop dina använda fat. Eventuell överbliven vätska i fatet samlas upp i det integrerade uppsamlingskärlet i fatpressen

Wellpress och kartongpress men kan även användas för plastbehållare, stålburkar och fiberburkar.

Här kan du snabbt och enkelt beställa BALBAND till bra pris 

Beställ Balband,Balpressband HÄR

Inget mer trassel med stålband! Genom att klippa sönder materialet minimeras kostnaderna för antalet tranporter till återvinning

Kan pressa burkar och petflaskor och ett antal olika avfallsprodukter inkluderat burkar, färgburkar, kartong och plast.