MOBILA KOMPRIMATORER

Mobila komprimatorer tar inte upp mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan fyllas med mycket mer avfall pga. komprimering. De är flyttbara och kan enkelt omplaceras inom ditt område.

PENDELKOMPRIMATORER

Pendelkomprimatorer med vätsketät inmatningsbehållare är unikt utvecklade för komprimering av vått material! Egenskapen att maskinen är så tät att ingen vätska kan läcka ut, bidrar till att hålla ytan kring komprimatorn ren och luktfri.

Mobila Komprimatorer

Våra mobila komprimatorer är ideala för medelstora till större verksamheter där stora återvinningsvolymer uppstår. Pressarna är flyttbara och kan enkelt omplaceras inom ditt område. Mobila komprimatorer tar inte upp mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan fyllas med mycket mer avfall pga. komprimering.

Lämpliga fraktioner:
Wellpapp, brännbart torrt material, krymp- och sträckfilm, mjukplast

Beskrivning:
Mobila hydrauliska komprimatorer med stor kapacitet! Pressdel och container sitter ihop som en enhet och allt åker med vid tömningstransporten. Standardutförande är en containervolym på 20 m3, men komprimatorn kan också tillverkas med container från 10 m3 till 22 m3. Komprimatorns stora presskraft och speciella form på containern gör att ni får plats med mer avfall än vad som är vanligt i många andra fabrikat, vilket minskar kostnaderna för tömningstransporter. Dessutom bidrar containerns form till att det går lätt att tömma maskinen samt ger en snygg finish.

Egenskaper:
          +  Litet ytanspråk
          +  Passar till hämtfordon från de flesta tillverkare
          +  Går att koordinera med befintlig lastutrustning
          +  Maskinerna är mycket tillförlitliga och lätta att underhålla
          +  Väl genomtänkt robust konstruktion och lång livslängd
          +  Kan specialanpassas efter era önskemål

REPAKS MOBILA KOMPRIMATORER

Standardutförande är en containervolym på 20 m3 men komprimatorn kan också tillverkas med container från 16 m3 till 22 m3.

Standardutrustning:
Inkasttratt från mark eller lastkaj
Hjul fram och bak
Krok fram och bak
Låsbart lock med kraftiga låsanordningar
Stor servicelucka i framkant på maskinen för ökad servicevänlighet
Kraftig låsanordning till tömningsdörren
Oljenivå- och temperaturvakt i oljetank
Justerbara glidklossar för presskolv