Miljöpolicy

Miljö & Återvinning


Repak AB ska bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete och därigenom bidra till en
minskad miljöbelastning.
  • i möjligaste mån skapa miljöeffektiva lösningar för våra kunder.
  •    känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör vår verksamhet.
  •  hushålla med våra resurser.
  •  sträva efter att använda miljövänliga produkter och miljövänlig utrustning, samt bidra till en miljöriktig kretsloppshantering. 
  • med våra övergripande miljömål som utgångspunkt ständigt sträva efter ytterligare förbättringar som gör att vår belastning på den yttre miljön minskar.
  • påverka våra leverantörer till att arbeta för en bättre miljö.
  • aktivt och kontinuerligt informera såväl våra medarbetare som våra kunder och allmänheten om vårt miljöarbete.

Webbyrå

webbyrå stockholm webbyrå stockholm

Webbyrå Stockholm - Webbyrå i Stockholm

hemsida Stockholm - hemsida i Stockholm

webbhotell Stockholm - webbhotell i Stockholm

webbutvecklare Stockholm - webbutvecklare i Stockholm

webbdesign Stockholm - webbdesign i Stockholm

e-handel‎ Stockholm - e-handel‎ i Stockholm